Elektronische Beveiliging in Eindhoven

☰ Menu

Moet ik mijn pand voorzien van een brandmeldinstallatie, en zo ja welke?

Posted on by m2beveiliging

 

Bent u een eigenaar of beheerder van een gebouw/pand en wilt u voldoen aan de eisen? In deze blog leest u de aspecten – per gebruiksfunctie of een brandmeldinstallatie (BMI) verplicht is, en in welke vorm. Een gedetailleerde uitleg vindt u onderaan in de White Paper. Maar bekijk eerst even onderstaande filmpje. 

 

 

Aanwezigheidseis

Artikel 6.20 en bijlage I van Bouwbesluit 2012 geven aan in welke situaties een brandmeldinstallatie vereist is. Meestal gaat het om situaties waarbij het niet mogelijk is om een brand snel te ontdekken en daarna door middel van roepen de aanwezigen in een gebouw te alarmeren. Denk daarbij aan grote en onoverzichtelijke gebouwen. De brandmeldinstallatie wordt omvangrijker, naarmate het gebouw groter en hoger wordt en het gebruik van het gebouw risicovoller is.

 

Relevante aspecten

Diverse aspecten bepalen of een brandmeldinstallatie geïnstalleerd dient te worden. Hierin moet gekeken worden naar de zelfredzaamheid van personen in uw gebouw. Voor het bepalen van de juiste type brandmeldinstallatie is bovendien de gebruikersoppervlakte, de hoogte en het aantal bouwlagen belangrijk. Is in uw situatie een brandmeldinstallatie verplicht, dan zijn ook een ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan vereist. Of een brandmeldinstallatie verplicht is hangt van de functie en gebouwkenmerken.

 

Voor welk type panden is een brandmeldinstallatie verplicht?

• Woonfunctie voor zorg
• Panden met een bijeenkomstfunctie (groter dan 200m2)
• Panden met een industriefunctie (groter dan 750m2)
• Panden met een gezondheidszorgfunctie (groter dan 250m2)
• Panden met een kantoorfunctie (groter dan 500m2)
• Panden met een logiesfunctie (groter dan 250m2)
• Panden met een sportfunctie (groter dan 500m2)
• Panden met een winkelfunctie (groter dan 500m2)
• Panden met een onderwijsfunctie (groter dan 250m2)
• Panden met een celfunctie

 

Voorbeelden van toepassingsmogelijkheden zijn: ziekenhuizen, kantoorgebouwen, verpleeghuizen, bejaardencentra, hotels, rekencentra, telecommunicatiegebouwen, winkelcentra, sportcomplexen, opslaghallen (bijvoorbeeld voor gevaarlijke stoffen), infrastructuur op vliegvelden, veilingen, bibliotheken, musea, bus garages, elektriciteitscentrales en industriële gebouwen en processen.

 

Kwaliteit

Een brandmeldinstallatie moet voldoen aan het kwaliteitsniveau dat volgt uit de toepassing van NEN 2535. Dit betekent dat NEN 2535 letterlijk gevolgd kan worden (zoals in het overgrote deel van de gevallen door de praktijk wordt gedaan), maar dat ook een gelijkwaardige oplossing mogelijk is. NEN 2535 geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. Het in NEN 2535 en NEN 2575 bedoelde akkoord van de bevoegde autoriteit is verleend aan de aanvrager met het verkrijgen van de vergunning voor het bouwen of voor brandveilig gebruik of een melding. Daarmee wordt de verleende vergunning of melding de feitelijke basis voor de uitgangspunten waaraan een brandmeldinstallatie moet voldoen en ook de basis voor certificering. Bij een gebruiksmelding zonder aantoning van de kwaliteit zal dit dus automatisch resulteren in een besluit.

 

Controle en beheer

De eigenaar/beheerder dient zorg te dragen voor de juiste beheer, controle en onderhoud van de brandmeldinstallatie. Beheer en controle van een brandmeldinstallatie moet voldoen aan NEN 2654-1 (artikel 6.20-8). Voor onderhoud van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties wordt onderscheid gemaakt in:

Onderhoud brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties

 

Vragen?

Daarnaast zijn er nog een aantal type gebruiksfuncties waarbij een brandmeldinstallatie verplicht is. Twijfelt u erover of uw pand te maken heeft met de NEN 2535 norm? Vraag dan om advies en neem vrijblijvend contact op. Mocht u nog niet uitgelezen zijn, dan kunt u het bouwbesluit 2012 hieronder doornemen. 

 

 

Bouwbesluit 2012

 

 

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.