Elektronische Beveiliging in Eindhoven

☰ Menu

Disclaimer

Op deze domeinpagina van M2 Beveiliging (hierna aangeduid als website) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel M2 Beveiliging zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan M2 Beveiliging niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De informatie waarnaar door middel van hyperlinks op de M2 Beveiliging wordt verwezen is door M2 Beveiliging niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. M2 Beveiliging wijst iedere aansprakelijkheid ter zake van deze informatie van derden nadrukkelijk van de hand. M2 Beveiliging garandeert evenmin dat de M2 Beveiliging website foutloos functioneert.

Gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het verveelvoudigen, openbaar maken, hergebruiken, kopiëren, verhandelen, heruitgeven of anderszins aanwenden van gegevens afkomstig van de M2 Beveiliging website, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M2 Beveiliging niet toegestaan. Het is verder niet toegestaan enige wijziging aan te brengen in de M2 Beveiliging website. Ook het opvragen van informatie van de M2 Beveiliging website door middel van hyperlinks valt onder deze uitsluiting.

Op de M2 Beveiliging website en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. M2 Beveiliging behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van haar site en zonodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.