Elektronische Beveiliging in Eindhoven

☰ Menu

OVERIGE DIENSTVERLENING

BORG-GECERTIFICEERDE ALARMCENTRALE / MELDKAMER

De alarmcentrale, of ook wel meldkamer genoemd, fungeert als een assistent voor inbraak-, brand- en overvalalarmen. Alle meldingen komen binnen bij de meldkamer en worden verwerkt. Geen enkele ingekomen melding wordt onopgemerkt en vereist een actie. De meldkamer behoudt het contact met de aangegeven contactpersonen om de beveiliging te garanderen. De meldkamer kan ingeschakeld worden voor verschillende doelen zoals voor het bewaken van technische installaties, beveiligen van de productieproces, uitgevallen koelsystemen melden, alarmverificatie via uw camerasysteem verzorgen en nog veel meer.

 

Directe opvolging

Dag en nacht, 365 dagen per jaar wordt door de centralisten van de alarmcentrale actie ondernomen. Een alarmmelding vraagt om een directe actie zodat schade tot het minimum beperkt kunnen worden. Een schakelfout binnen een minuut wordt niet meteen gezien als een inbraak. Op basis van de alarmmelding wordt u, een bewakingsbedrijf of andere hulpdiensten gebeld. Dit wordt Hierin weet u zeker dat de opvolging van meldingen adequaat wordt opgevolgd. U bent niet meer afhankelijk van de bereidwilligheid van uw personeel of buurtbewoners. De politie wordt pas ingezet bij een verificatie van een inbraakalarm door middel van een camerasysteem of een ooggetuige.

 

Testmeldingen


Dagelijks wordt automatisch een testmelding uitgevoerd en gecontroleerd of de verbinding gelegd kan worden tussen het alarmsysteem en de alarmcentrale. Bij een slechte verbinding wordt er contact gelegd met de contactpersoon om de reden van de slechte verbinding te achterhalen. Afhankelijk van het abonnement wordt de frequentie van een testmelding bepaald. Een testmelding kan eens in de 24 uur, 12 uur, 6 uur of per uur.

Soorten meldingen

Wat voor meldingen krijgt de meldkamer allemaal binnen? Bij het afsluiten van een abonnement krijgt de meldkamer de volgende meldingen binnen: inbraakalarm, overval, brand, sabotage, 24-uurs testmelding, uitval netspanning, controle accuspanning en registratie in/uitschakelingen. Deze melding worden verwerkt in een rapportage en kunt u indien gewenst ontvangen.

 

Abonnement Alarmopvolging

Wat moet u doen bij een alarm?

We krijgen regelmatig de vraag wat er gebeurt als het alarm afgaat. Wat gebeurt er dan? Na een alarmmelding bij de meldkamer belt de meldkamer naar de sleutelhouder van het object. Dit is uw eigen personeel (of uzelf) of een bewakingsbedrijf. Als er een alarmmelding binnenkomt wordt direct, volgens een samen met u vastgesteld protocol, actie ondernomen. De centralist behandelt de melding en handelt volgens het protocol. De centralist belt naar u, de sleutelhouders, bewakingsdienst, de brandweer of de politie (indien de melding geverifieerd is). M2 Beveiliging verzorgt voor u de alarmopvolging en laat een surveillant ter plaatsen komen.

Protocol

Het protocol wordt vastgelegd zodat de centralist de gewenste actie kan uitvoeren. De contactpersonen worden op volgorde gebeld, waarin u zelf de keuze heeft wie als eerst wordt gebeld. Deze contactpersonen noemen wij ook wel de sleutelhouders (personen die toegang kunnen verlenen tot het object). Het protocol kan op ieder moment gewijzigd worden door de bevoegde personen. Dit maakt het flexibel voor u om op het laatste moment een wijziging te kunnen doorvoeren. Een wijziging in het protocol kunt u snel laten uitvoeren bijvoorbeeld net voor uw vakantie of bij ontslag van een medewerker.

Professionele alarmopvolging?

Zoals al aangegeven verzorgt M2 Beveiliging voor u de bewakingsdiensten. Samen met de partners beschikt M2 Beveiliging oven een landelijke dekkend netwerk van surveillancediensten. Door het inschakelen van een professioneel bewakingsbedrijf bent u volledig ontzorgt van alarmopvolging. In samenwerking met de meldkamer wordt de bewakingsdienst aangestuurd en ingezet om op locatie de situatie te bekijken. Indien noodzakelijk wordt verdere actie ondernemen, conform van te voren vastgelegde procedures. Uiteraard vindt u de volgende dag een rapportage in uw mailbox.