Elektronische Beveiliging in Eindhoven

☰ Menu

Cameratoezicht en privacy in 2019. Wat mag nu wel en niet?

Posted on by m2beveiliging

 

Camerabeveiliging en toezicht in je woning, bedrijf of (zorg)instelling, maar ook in je horecagelegenheid, sportverenigingen en winkel kan helpen tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Het helpt medewerkers en bezoekers te beschermen. Maar de inbreuk op privacy mag niet te groot zijn. Waar is de balans?

Wetgeving helpt hierbij. Ondernemers, werkgevers en bestuurders mogen alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. De inbreuk op privacy moet zo klein mogelijk zijn. Zo gaat een camera in een pashokje, kleedkamer, behandelruimte of toilet te ver.

 

 

Noodzaak camerabeveiliging en toezicht

Ondernemers, werkgevers of bestuurders moeten een gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld diefstal tegengaan of werknemers, patiënten, bezoekers en leden beschermen.

Het camerabewaking en toezicht moet ook noodzakelijk zijn. Het mag niet opzicht staan en moet een totaalpakket aan beveiligingsmaatregelingen zijn. Je moet je afvragen of het doel niet op een ander manier te bereiken is die minder ingrijpend is voor de privacy.

 

Voorwaarden ondernemers, werkgevers en bestuurders

Ondernemers die een beveiligingscamera willen ophangen moeten volgens het CBP aan een aantal voorwaarden voldoen:

 

 1. Cameratoezicht is alleen toegestaan als het noodzakelijk is. Dat wil zeggen als een ondernemer zijn of haar doel niet op een andere manier kan bereiken en geen andere mogelijkheid heeft die minder ingrijpend is voor de privacy. Ook mag cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.
 2. Een ondernemer moet een gerechtvaardigd belang hebben om cameratoezicht in te stellen. Bijvoorbeeld om diefstal tegen te gaan of klanten en werknemers te beschermen.
 3. De ondernemer moet een privacy toets uitvoeren. Dit betekent dat hij de belangen van de klanten en het personeel afweegt tegen zijn eigen belang.
 4. Een ondernemer is verplicht aan te geven dat zij gebruik maken van cameratoezicht, alvorens een klant naar binnen loopt. Doet de ondernemer dat niet, dan kan het strafbaar zijn.
 5. Camerabeelden mogen niet langer dan 28 dagen worden bewaard. Beelden van een incident mogen langer bewaard worden totdat de de zaak is afgehandeld. 

 

Rechten werknemers, patiënten, bezoekers en leden

Werknemers, patiënten, bezoekers en leden moeten weten dat er een camera hangt en met welk doel. U kunt dit kenbaar maken door bijvoorbeeld bordjes op te hangen. Daarnaast geeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betrokkenen privacy rechten. Het recht op:

Ontvangt u een verzoek om vergeten te worden, dan kunt u dit weigeren en zich beroepen op het gerechtvaardigde belang van het cameratoezicht. De beelden mogen 28 dagen opgeslagen worden.

 

Wettig bewijsmateriaal verzamelen

Opnamen van beelden die door burgers en bedrijven worden gemaakt, mogen worden overhandigd aan de politie als er strafbare feiten op staan. Zo kan een werknemer die gefilmd is bij het plegen van diefstal op het werk, strafrechtelijk worden vervolgd. Hiervoor worden vaak spycams ingeschakeld.

 

De opname was weliswaar een inbreuk op de privacy van de verdachte, maar deze was gerechtvaardigd vanwege het vermoeden van diefstal. Wel kan diegene een zaak aanspannen of een schadeclaim vorderen van de filmende partij omdat die op ‘onrechtmatige’ manier is betrapt. In Nederland worden deze zaken dan wel van elkaar gescheiden. Het plaatsen van een spycam is dus toegestaan, maar kan ook gevolgen hebben. 

 

Mag cameratoezicht in en rondom een woning?

Ja dat mag! Als particulier mag je camera’s plaatsen in en rondom uw woning om uw eigendommen te beveiligen en bewoners te beschermen. Wel moeten deze aan een aantal voorwaarden voldoen. De camera moet zo min mogelijk gericht is op de openbare weg of op eigendommen van anderen. Is een camera wel deels gericht op de openbare weg? Of filmt iemand bijvoorbeeld de tuin van de buurman? Dan is de AVG van toepassing en houdt de Autoriteit Persoonsgegevens dus ook toezicht. Voelt u zich door de camera van uw buurman aangetast in uw privacy? Kom dan in actie en lees hier verder. Vaak is een goed gesprek met de buurman al een eenvoudige oplossing.

Camera Pakket voor uw woning klik hier

 

Bewaartermijn camerabeelden

De richtlijn is hiervoor maximaal 4 weken (28 dagen). De camerabeelden mogen niet langer bewaart worden dan noodzakelijk is. Is er een incident vastgelegd (zoals diefstal), dan mogen de betreffende beelden bewaard blijven tot het incident is afgehandeld. 

VERBORGEN CAMERATOEZICHT

Criminaliteit en interne fraude zijn een groot probleem in het bedrijfsleven. Wordt er veel gestolen of gefraudeerd in een organisatie, dan mogen ondernemers onder bepaalde voorwaarden een verborgen camera inzetten. Het CBP heeft de volgende voorwaarden opgesteld:

 

 1. Het lukt niet, ondanks allerlei inspanningen, een einde te maken aan diefstal of fraude.
 2. Er is toestemming voor het gebruik van een verborgen camera van de ondernemingsraad.
 3. Het gebruik van de verborgen camera is tijdelijk.
 4. De inbreuk op de privacy van de werknemers is zo klein mogelijk.
 5. Betrokken werknemers worden achteraf geïnformeerd over het gebruik van de verborgen camera.
 6. Het heimelijk cameratoezicht wordt vooraf gemeld bij het CBP. Deze onderzoekt vervolgens of het gebruik van de verborgen camera voldoet aan de wettelijke eisen.

 

M2 Beveiliging advies over camerabewaking en toezicht

Camerabewaking en toezicht juist inzetten, is altijd maatwerk. M2 Beveiliging beschikt over uitgebreide kennis van camera’s en cameratoezicht voor uiteenlopende doeleinden. Voor je bedrijf of (zorg)instelling, maar ook in je winkel, horecagelegenheid of sportclub. Wil je graag weten wat camera’s in uw situatie kunnen toevoegen? Wij adviseren je graag hierover. Neem vrijblijvend contact op voor een persoonlijke kennismaking en een advies op maat.

 

IK WIL EEN AFSPRAAK MAKEN

 

Lees nu ook:

 

 

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.