Elektronische Beveiliging in Eindhoven

☰ Menu

Hoe moet u omgaan met cameratoezicht? Wat mag wel en wat niet?

Posted on by m2beveiliging

 

Omgaan met cameratoezicht

Wat zijn nu eigenlijk de regels omtrent het plaatsen van camera’s? Waar moet u rekening mee houden? En hoe moet u omgaan met de beelden en cameratoezicht? 

Het zomaar plaatsen van een camera kan een strafbare feit zijn, een mogelijke celstraf van 2 maanden is het gevolg (Wetboek van Strafrecht, artikel 441). Wie zich beter verdiept in de regels omtrent cameratoezicht, beseft dat een camera ophangen veel voorbereiding vereist. Want zomaar ergens een camera ophangen mag absoluut niet. Sterker nog, werken in besloten ruimtes, zoals kantoor- en werkruimtes – mogen mensen in beginsel helemaal niet worden gefilmd. Hiervoor moet een zwaarwegend belang voor zijn en moet cameragebruik expliciet worden aangegeven door middel van een bord.

 

Cameratoezicht

 

Openbaar filmen of fotograferen 

Het fotograferen en filmen met een handcamera is toegestaan, maar zodra dat met een aangebrachte camera gebeurt, gelden andere regels. Voor cameratoezicht en het filmen van mensen op openbare locaties, op straat en in winkels gelden soepelere regels. Hiervoor moet wel duidelijk vermeld worden dat er cameratoezicht wordt gebruikt, anders is het strafbaar.

 

 

Ondernemen en filmen

Volgens het college Bescherming persoonsgegevens (Wbp), moeten ondernemers ervoor zorgen dat de inbreuk van privacy van klanten en personeel zo klein mogelijk is. Ondernemers moeten duidelijk vermelden als ze gebruik maken van beveiligingscamera’s, zodat klanten, bezoekers en werknemers weten waar ze aan toe zijn. Volgens het college is het ophangen van een camera in een pashokje, kleedkamer of toilet niet acceptabel.

 

 

Voorwaarden ondernemers

Ondernemers die een beveiligingscamera willen ophangen moeten volgens het CBP aan een aantal voorwaarden voldoen:

 

 

Camera’s op de werkplek

Mocht een ondernemer of werkgever willen gaan werken met cameratoezicht, dan zou er een reglement moeten worden opgesteld. Hierin moet dan staan welk soort camera’s worden gebuikt, hoe deze worden gebruikt (opname, Live View), waar de camera’s komen te hangen en met welk doel.

Besluit een werkgever bewakingscamera’s in te zetten voor de beveiliging van werknemers en bezittingen, dan mogen de beelden hiervan niet worden gebruikt om een werknemer aan te spreken of te beoordelen op zijn functioneren. De beelden mogen in principe alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt.

 

 

Omgaan met camerabeelden

Om beelden te bekijken, verwerken en te publiceren gelden regels. Zo mogen alleen medewerkers met een bepaalde functie bewakingsbeelden bekijken. Dit zijn medewerkers van de beveiliging of medewerkers van de klantenservice die een klacht willen afhandelen. U kunt als ondernemer een groot voordeel halen indien u samenwerkt met een bewakingsbedrijf. U vermindert hierdoor de kans op misbruik van de camerabeelden.

 

 

Het doel bewaken

Cameratoezicht moet op voorhand bepaalt worden waarvoor het ingezet moet worden. Is het voor beveiliging, dan mag u de beelden niet gebruiken voor commerciële doeleinden of bedrijfsprocessen. Daarnaast moet u bepalen met welk doel de camera’s geplaatst worden. Is het om personen te herkennen bij de receptie of binnenkomst? Of om bewegingen te detecteren binnen een gebied? Als u het doel heeft bepaald van de camera moet u kijken naar welke type camera dat u gaat gebruiken. De volgende aspecten moet u meenemen in uw besluit: 

 

 

Wettig bewijsmateriaal

Opnamen van beelden die door burgers en bedrijven worden gemaakt, mogen worden overhandigd aan de politie als er strafbare feiten op staan. Zo kan een werknemer die gefilmd is bij het plegen van diefstal op het werk, strafrechtelijk worden vervolgd.

De opname was weliswaar een inbreuk op de privacy van de verdachte, maar deze was gerechtvaardigd vanwege het vermoeden van diefstal. Wel kan diegene een zaak aanspannen of een schadeclaim vorderen van de filmende partij omdat die op ‘onrechtmatige’ manier is betrapt. In Nederland worden deze zaken dan wel van elkaar gescheiden.

 

 

Beelden publiceren

Op dit moment mogen ondernemers geen beelden zonder toestemming van de officier van justitie publiceren. Ze hebben te maken met beperkende voorwaarden in het strafrecht, portretrecht en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) waarin het verboden is om strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te gebruiken. Deze controleert de beelden op echtheid. Publiceert een ondernemer ze toch, dan overtreedt hij de wet en riskeert hij een boete.

Daarnaast speelt portretrecht een belangrijke rol. Mensen die herkenbaar op de foto staan kunnen via hun portretrecht publicatie van een foto of video verbieden als zij daar een aannemelijk belang bij hebben. Privacy is een belangrijke reden en voor bekende mensen gelden soms commerciële belangen.

Beelden van een camera vertellen niet het hele verhaal. Het is lastige van bewakingsbeelden is dat ze niet alles laten zien. Onderstaande filmpje laat zien hoe verraderlijk het is om slechts een klein deel van het verhaal te zien. Een van de redenen waarom het plaatsen van filmpjes door burgers en ondernemers niet altijd een even goed idee is.

 

 

 

Verborgen cameratoezicht

Criminaliteit en interne fraude zijn een groot probleem in het bedrijfsleven. Wordt er veel gestolen of gefraudeerd in een organisatie, dan mogen ondernemers onder bepaalde voorwaarden een verborgen camera inzetten. Het CBP heeft de volgende voorwaarden opgesteld: 

 

 

Gratis offerte?

Zoals u al heeft gemerkt zijn er veel factoren die belangrijk zijn bij het plaatsen van camera’s. Wat mag wel en niet gebruikt worden met de beelden. Wij hebben ruime kennis en ervaringen met camera’s en kunnen u hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een vrijblijvend advies gesprek voor het plaatsen van een camerasysteem, u kunt ons mailen naar info@m2beveiliging.nl of bellen naar 040-2569997. 

 

Lees nu ook: 

 

 

 

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.