Elektronische Beveiliging in Eindhoven

☰ Menu

OVERIGE DIENSTVERLENING

ALARMCENTRALE

De kernactiviteit van de alarmcentrale is de ontvangst en verwerking van alarmmeldingen van inbraak-, brand- en overvalalarmen. Dus is uw alarmsysteem aangesloten op de alarmcentrale van M2 Beveiliging dan blijft een (poging tot) inbraak of beginnende brand nooit meer onopgemerkt! De alarmcentrale kan echter nog meer voor u doen. Heeft u wel eens gedacht aan het bewaken van uw technische installaties, de beveiliging van productieprocessen, het uitvallen van een koelsysteem, alarmverificatie via uw camerasysteem?

Direct actie
Dag en nacht, 365 dagen per jaar wordt door de centralisten van de alarmcentrale actie ondernomen. Een daadwerkelijke alarmmelding vraagt om directe actie zodat ernstige schade beperkt blijft. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Al naar gelang het type alarmmelding wordt u, een bewakingsdienst of andere hulpdienst gebeld. U bent niet langer afhankelijk van de bereidwilligheid en beschikbaarheid van passanten en buurtbewoners. Snelle inzet van politie gewenst? Verificatie van inbraakalarm vereist!

Testmeldingen
Dagelijks wordt automatisch, via een testmelding, gecontroleerd of er een verbinding gelegd kan worden tussen uw alarmsysteem en onze alarmcentrale. Bij de geringste twijfel over een goede communicatie wordt direct contact met u opgenomen om te vernemen wat hiervan de reden is. De testmelding vindt normaal gesproken eens in de 24 uur plaats. U kunt er ook voor kiezen meerdere testmeldingen per dag te laten uitvoeren of een ‘vaste’ lijn met de alarmcentrale te creëren die iedere 90 seconden wordt gecontroleerd.

 

Alarmopvolging

Alarm? Rust bewaren en snelle actie!
Daar waar snelheid geboden is, kunt u vertrouwen op de dienstverlening van de alarmcentrale van M2 Beveiliging. Als er een alarmmelding binnenkomt wordt direct, volgens een samen met u vastgesteld protocol, actie ondernomen. Bij een alarmmelding verschijnen direct alle benodigde protocollen op het beeldscherm van de centralist. Dit is onze medewerker die uw melding ontvangt en behandelt. De centralist heeft dan alles bij de hand voor een directe en adequate actie. Al naar gelang de aard van de alarmmelding wordt u en/of de politie, een bewakingsdienst of de brandweer gebeld.

Protocol
Gegevens zoals de door u opgegeven contactpersonen, sleutelhouders (dit zijn personen die toegang kunnen verlenen tot uw bedrijfspand) en de met u gemaakte afspraken en procedures worden helder en duidelijk vastgelegd in een protocol. Mutaties in uw sleuteladressen en in- en uitschakel tijden worden binnen 24 uur verwerkt en zijn voor onze centralisten direct digitaal uitleesbaar. Dat maakt u flexibel en geeft geen zorgen als u op het laatste moment toch nog iets wijzigt.

Professionele alarmopvolging?
Ook deze dienst behoort tot de mogelijkheden bij M2 Beveiliging. Door middel van samenwerkingsverbanden, kunnen wij u deze dienst verlenen in heel Nederland. Wat is de procedure? U heeft een alarmmelding en die wordt door de alarmcentrale ontvangen. Op dit moment neemt de centralist contact op met de betreffende mobiele surveillant, die bij het betreffende object pols hoogte gaat nemen. Indien noodzakelijk wordt verdere actie ondernemen, conform van te voren vastgelegde procedures. Uiteraard vindt u de volgende dag een rapportage in uw mailbox.

 

Overige dienstverleningen